Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Δεν παίζεται το ΠΑΣΟΚ. «Οχι» στο 25ευρω για εισαγωγή στα νοσοκομεία (λεπτομέρεια: To έχει ήδη ψηφίσει....)

 
ΠΡΟΣ ΧΑΧΟΛΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
 
 
 
 
Η "διαφωνία" του κινήματος στην βουλή....
 
 ...και η αλήθεια:
 
 Το εισιτήριο στα νοσοκομεία, ακόμα και το ύψος του ποσού έχει ήδη ΨΗΦΙΣΤΕΙ από το ΠΑΣΟΚ
(έδωσαν και αγώνα για να το επιτύχουν...)

Στον Νόμο 4093/12 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου) και συγκεκριμένα στην περίπτωση 12 της υποπαρ. ΙΒ.2, της παρ. ΙΒ, του άρθρου πρώτου, ορίζεται :

" η εκ μέρους των ασθενών από 1.1.2014 καταβολή υπέρ ΕΟΠΥΥ του ποσού του 1  ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των 25 ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ."

1 σχόλιο: