Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010

Crisis pay the plutocracy.


(Εντάξει, τον τίτλο τον έβαλα για πλάκα)Ακολουθούν 7 κείμενα ,στα αγγλικά (κυρίως) και στα γαλλικά , στα οποία οι συγγραφείς τους χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις .


Αντιγράψτε, φωτοτυπήστε , διαδώστε τα.1) Εκφωνήθηκε από τον Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ουάσιγκτον στις 26/9/1957.

"Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a Panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my euharistia to you, Kyrie to the eugenic arid generous American Ethnos and to the organizes and protagonists of his Amphictyony and the gastronomic symposia".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2) Εκφωνήθηκε πάλι από τον Ζολώτα στην Ουάσιγκτον στις 2/10/1959.


Kyrie,

It is Zeus' anathema on our epoch (for the dynamism of our economies) and the heresy of our economic method and policies that we should agonize the Skylla of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize nomismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic,strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists. Nomismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and nomismatic archons is basic. Parallel to this,we have to synchronize and harmonize more and more our economic and nomismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didimus organization on this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies. Therefore, i sympathize, although not without criticism one or two themes with the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and nomismatic policies, although I have some logomachy with them.I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue, i emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie stenographers.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


3) Εκφωνήθηκε στην Ρόδο από τον κ.Παναγιώτη Σουκάκο ,καθηγητή ορθοπαιδικής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα πλαίσια των εργασιών του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ορθοπαιδικής.


"Τhe Ηellenic orthopedic physicians, have synchronized their dynamism and energy with the Εuropean Οrganization of Οrthopedics and Τraumatology, to generate this symbiotic and not ephemeral synthesis of charismatic, academic scholars, and are enthusiastic with the atmosphere of euphoria and analogous ecstasy in Dodecanisa, Rodos.

Rodos is a graphic Ηellenic metropolitan center in the Αegean archipelagos, with myriads of archaeological and historical sites. Rodos is a geographical paradise of cryptic and chimerical icons of idyllic charm, amalgamated with Ηellenic gastronomy of mousaka, souvlaki, ouzo emporia and euphoria of the rhyme and rhythm of bouzouki, Βyzantine and Spanoudakis music.

Α plethora of basic and didactic themes in the sphere of orthopedics and traumatology, such as trauma of the musculoskeletal system, arthroscopic and arthroplasty surgery, paediatric orthopedics, poly-trauma, podiatric surgery, carpus and dactylic surgery with traumatic and genetic anomalies, microsurgery, spondylopathies like scoliosis, kyphosis and spondylolithesis, osteoporosis and pharmacologic and prophylactic therapeutic policies will be emphasized.

Diagnostic methods and etiological therapy of traumatic, non-physiological and pathological syndromes, therapeutic schemes and strategies, will be analyzed and synthesized at this academic symposium on the basis of a democratic climate and with the scope of a non-dogmatic and egocentric dialogue, which Ι prophesize will be an historic phenomenon and paradigm of dynamic synergy and harmony between polyethnic orthopedic physicians of the Εuropean Εpirus.

Τo paraphrase, with the phobia and dilemma of being tautological, let me empasize that the logistics and machinations in this academic symposium, will generate the scheme and type of our harmonic synergy and syndesmosis.

Ρragmatically, it is my thesis and not hypothesis that the next phase and programmed orthopedic symposium in Ηelsinki which Ι eulogize will be as dynamic and with colossal kyros, as in Rodos, Ηellas.

Ι apologize for my eulogistic demagogy and if my etymological glossary is based on philosophic or symbolic metaphors and lexical hyperbole, please sympathize with me and Ι apologize for the idiosyncrasy of a zealous Ηellenic, practising orthopaedic physician who is also fanatically enthusiastic about the giant anode of Εuropean propaedutics and academics in orthopedics and traumatology".


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


4) Εκφωνήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1966 από τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.Χρήστο Πανάγο ως προσφώνηση προς τον Ζισκάρ ντ’ Εσταίν τότε υπουργό των Οικονομικών της Γαλλίας.

Kyrie,

Sans apostropher ma rhetorique dans l' emphase et la plethore, j' analyserai elliptiquement, sans nul gallicisme, le dedale synchrone du cosmos politique caracterise par des syndromes de crise paralysant l' organisation systematique de notre economie. Nous sommes periodiquement sceptiques et neurastheniques devant ces paroxysmes periphrasiques, cette boulimie des demagogues, ces hyperboles, ces paradoxes hypocrites et cyniques qui symbolisent une democratie anachronique et chaotique. Les phenomenes fantastiques qu'on nous prophetise pour l' epoque astronomique detroneront les programmes rachitiques, hybrides et sporadiques de notre cycle atomique. Seule une panacee authentique et draconienne metamorphosera cette agonie prodrome de l' apocalypse et une genese homologue du Phenix. Les economistes technocrates seront les strateges d' un theatre polemique et dynamique et non les proselytes du marasme. Autochtones helleniques, dans une apologie cathartique, psalmodions les theoremes de la democratie thesaurisante et heroique, soyons allergiques aux parasites allogenes dont les sophismes trop hyalins n' ont qu'une pseudodialectique. En epilogue a ces agapes, mon amphore a l' apogee, je prophetise toute euphorie et apotheose a Monsieur Giscard d' Estaing, prototype enthousiasmant de la neo-orthodoxie economique et symbole de la palingenesie de son ethnie gallique.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Εκφωνήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1995 από τον κ.Νικόλαο Κούνη, καθηγητή Καρδιολογίας στην 10η Διεθνή Συνάντηση Κλινικής Καρδιολογίας.

Allergic (or hypersensitivity) myocarditis is an iatrogenic histic asthenia of the myocardium aetiologically based on pharmacological allergy.It is characterized by clinical symptoms such as dermatic exanthema and pyrexia, cardiac symptoms and eosinophilia. Diagnostic criteria are: the clinical history, the clinical icon and the endomyocardial biopsy with characteristic atypical lympocytes, giant cells and eosinophils. The pathogenetic mechanism of this type of myocarditis is hypothetized to be allergic type IV.

Therapeutic measures are: the apostasy from the aetiological pharmacon and the dose of corticosteroids and/or immunotherapy.

Cardiologists and clinicians in general should diagnose this entity when pharmaceutical allergy goes parallel with cardiac symptomatology.

My eucharisties to all of you
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Εκφωνήθηκε στις 23-12-78 από τον Δημ. Καλομέρη στον ετήσιο χορό και την 80ή επέτειο της Ελληνικής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας του Σίδνεη προς τιμήν του τότε πρωθυπουργού της Αυστραλίας κ. Γκοφ Γουίτλαμ.


«Kyrie Whitlam,

This is a Hellenic apotheosis for the architect of a new ethnic epoch in the antipodes. History has no parallel paradigm of an Australian politician with your scholastic dynamism, energy and ethos whose ideological horizons panicked the aristocrats and autocrats of this polyglot Ethnos.

You are the protagonist of the metamorphosis to polyethnicity, the polemarch of catastrophic xenophobia and the cathartic catapult of anoetic ideas.

The Whitlam cosmogony was the catalysis of comic fobias from antidemocratic and diabolic dipsomaniacs of diaeresis and dichotomy. The decades of Whitlam dramatised

in a dithyrambic method the logic of anamorphosis, against lethargy, apathy and an anopheles monarchical system.

This laconic panegyric and eulogy is norhetoric of phrases, but an exegersis of our agape for you-with your homeletic Achilles Pterna(heel)!

For a myriad of Hellenes in Australia you are the symbol of enthusiasm- as you are anathema to the tyrants!

This actagenarian Hellenic Organisation in harmonious synergy with you for decades, is skeptical and critical of the labyrinth and the stasis in the economy and splenetic mythology from the plutocrats and eupatrid oligarchs.

It is axiomatic that the threnody of the plutocrats in criticizing Whitlam, was a deleterious hypocrisy to dethrone you by hysteria and a plethora of chimerical and acarpous aerology.

The last triennial haw made endemic the phenomenon of chaotic economy and peripeteia, practiced by the peripatetic apologists and Canberra hierophants.

These sophists and teratologists want an hypertrophic Lernea Hydra for Mammon and draconic austerity for the Demos.

This antithesis, this antimony, this cynicism of the Canberra Cyclops, is characteristic of an anaesthesia and autarchic ataxia for the Hellenes in Diaspora.

Your exodus from politics is a cardiac oedema for this ecclesia. No political acrobat or alchemist can bring amaurosis to Whitlam. We, the biotic dialectical empirists, say paeans for your Academic bibliolatry, but you are our political Archon for catharsis in the Augean Stables, for a Herculean anamorphosis and the anthropic Pharos as characterized by the epigrammatic aphorism:” not only to live but to live well”.

From this Symposium, Kyrie Whitlam, an ironical 1979».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Εκφωνήθηκε στην Αθήνα στις 20/3/2010 από τον Dr. John N. Kalaras  (Ariston University)


The scope of my lecture is to generate a dynamic dialogue on organizational and economic systems and techniques. Basically, my methodology is characterized by dialogue, a systematic phenomenon with every academician or epistimologist. I will systematically analyze the idiosyngracies and the characteristics of the organizational systems practiced today. The architecture of my analysis-strategy, is systematic and pragmatic, yet paradoxically is characterized by enthusiasm and synchronization between theory and practice. The harmonic synergy of mathematical models and statistical techniques, has generated theorems and axioms practiced in capitalistic economic systems. My philosophy is logical, ethical and practical and has erected organizational models that have generated economic euphoria.

The magic esthetics of my tactic, is the plethora of Hellenic terminology in my phraseology.

The genesis of tragic economic problems generated in an economy are not symptomatic, in fact they are cyclical and periodic phenomena. Such phenomena stigmatize and traumatize the economic euphoria of the agora. Economic systems basically symbolize the philosophy and ideology of the governing political party.

The chronic and pathetic egomania and megalomania of certain governors, monarchs or tyrants, their apathy for philanthropy, their enigmatic and problematic logic, generated gigantic economic crises, which stigmatized and traumatized their political career. Such practices generate phobia, panic and periodically paralysis of the socioeconomic system.

The agora, during the archaic periods, was characterized as the physical parameters where philosophers, scholars, economists and epistimologists analyzed the problems generated by the political system. The basic methodology was dialogue or rhetoric. Dialogue, in a diametric antithesis with the monologue, has magic, it is characterized by synthesis and analysis and a plethora of other lectic schemes.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου