Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΕΛ.ΑΣ : Δεν ευθυνόμαστε εμείς για το παραεμπόριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα του ημερήσιου Τύπου, που αναφέρονται σε θέματα του «παραεμπορίου» και συνοδεύονται από δηλώσεις, οι οποίες αποδίδονται σε στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, όσον αφορά στις αρμοδιότητες και την εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας:
  • Σύμφωνα με το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3982/17-06-2011), η αρμοδιότητα για την κατάσχεση και καταστροφή προϊόντων «παραεμπορίου», ανήκει στη Δημοτική Αστυνομία και στα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), τα οποία συγκροτούνται με Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας.
  • Στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το ως άνω ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.3377/2005), δεν έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα για να ενεργεί αυτοτελώς κατάσχεση και καταστροφή προϊόντων «παραεμπορίου» και συνεπώς ουδεμία εμπλοκή έχει στη διαχείριση των προϊόντων αυτών.
  • Η εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας εξαντλείται αποκλειστικά και μόνο στη συνδρομή, που παρέχει στη Δημοτική Αστυνομία και στα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη και εφόσον ζητείται από τα αρμόδια αυτά ελεγκτικά όργανα.
  • Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις περιγράφονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Νόμου 3982/2011, καθώς και σε διευκρινιστική Εγκύκλιο, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Σεπτέμβριο του 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου