Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

1940 Επικηρυγμένος ο λύκος, το τσακάλι και η αλεπού.

 Η εξόντωση του λύκου είχε αμοιβή 700 δρχ. (η τιμή της εφημερίδας ήταν 2 δρχ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ 9/9/1940



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου