Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Η κ. Γαυγιωτάκη Μαρία, υπεύθυνη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ), με δική της πρωτοβουλία, επιδεικνύοντας ζήλο και διάθεση πέραν των ορίων του υπηρεσιακού της καθήκοντος, αποκάλυψε απάτη σε βάρος του ΙΚΑ Καλλιθέας, ύψους τουλάχιστον €12.000.000. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την κ. Γαυγιωτάκη προς απονομή επαίνου, σύμφωνα με το άρθρο 61 ν. 3528/2007.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

Παναγιώτης Μπαλτάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου