Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Έπρεπε να είχαμε υποβάλει αίτημα για ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις πυρκαγιές της Χίου . Τα επιχειρήματα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Για το θέμα που δημιουργήθηκε με το υπουργείο Ανάπτυξης  και τις πυρκαγιές της Χίου, το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση για να δικαιολογηθεί για την μη υποβολή αίτησης αποζημίωσης από την Ε.Ε.

[ «Υπενθυμίζουμε στους δυο βουλευτές ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι:
-Το ύψος των ζημιών να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ή
-Να έχουν προκληθεί σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην πλειονότητα του πληθυσμού της Περιφέρειας, εν προκειμένω του Βορείου Αιγαίου καθως και στο περιφερειακό ΑΕΠ.

Στην περίπτωση της Χίου δεν ίσχυε καμία από τις δύο προϋποθέσεις.

Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν υπεβλήθη αίτημα αποζημίωσης στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Για τον ίδιο λόγο, αιτήσεις αποζημίωσης που υπεβλήθησαν στο Ταμείο για τις πυρκαγιές στην Αττική το 2009 και τις πλημμύρες στην Εύβοια το 2010, απερρίφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.]

Δείτε και την αίτηση (με τα επιχειρήματα) που είχε στείλει η Περιφέρεια Β.Αιγαίου για το ίδιο θέμα. (19/10/2012)

[ΘΕΜΑ: Αίτημα για χαρακτηρισμό της Χίου ως πυρόπληκτης και ένταξής της στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπέβαλε προς την Ελληνική Κυβέρνηση αίτημα για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα κηρύσσει τη Χίο πυρόπληκτη, καθώς και για ένταξη της Χίου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Το δεύτερο αίτημα δια του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η πυρκαγιά της Χίου δεν αποτελεί καταστροφή εθνικής κλίμακας, αποτελεί όμως περιφερειακού χαρακτήρα καταστροφή η αντιμετώπιση της οποίας μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Αντίστοιχη περίπτωση η οποία έτυχε αρωγής, ήταν οι πλημμύρες στο Νομό Έβρου το Μάρτιο του 2006.

Επιπρόσθετα η καταστρεπτική πυρκαγιά της Χίου εντάσσεται στην κατηγορία των εξαιρετικών φυσικών καταστροφών ("extraordinary disaster" κατά το Άρθρο 2.2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης) κυρίως λόγω:
*Καταστροφή σημαντικού μέρους της παραγωγής και της παραγωγικής υποδομής του παγκοσμίως μοναδικού προϊόντος της μαστίχας.
*Η εν λόγω καταστροφή επηρεάζει (άμεσα ή έμμεσα) το σύνολο της τοπικής οικονομίας και του πληθυσμού του νησιού.
*Η φυσική καταστροφή συνέβη σε απομακρυσμένη, παραμεθόρια, νησιωτική περιοχή.]
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου