Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Kατοχή επί 17,5 χρόνια χωρίς ασυλία (πλέον) της κρατικής περιουσίας

Κατοχή για τουλάχιστον μέχρι το 2030 και καμία ασυλία για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του κράτους θελήσουν οι δανειστές να κατάσχουν, αν κάτι δεν πάει καλά, φέρνει η νέα δανειακή σύμβαση.
Το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση είναι το αγγλικό και η όποια διαφορά θα πρέπει να διευθετηθεί στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου.


Ειδική αναφορά γίνεται στο θέμα της ασυλίας της περιουσίας, για την οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Το δικαιούχο κράτος-μέλος, το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τα ίδια και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι νομικών διαδικασιών σχετικά με την παρούσα συνθήκη και καθένα από τα παραρτήματα και τα προσαρτήματά της [...], συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διαταγής κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης και αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που δεν απαγορεύεται αυτό με αναγκαστικό νόμο».

Ρητά αναφέρεται ότι η η Ελλάδα δεν θα εισπράξει σε καμία περίπτωση πάνω από 109,1 δισ. ευρώ (σ.σ.: το υπόλοιπο της βοήθειας θα προέλθει από τα 28 δισ. του ΔΝΤ). Η μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής ενίσχυσης είναι περίπου 17,5 χρόνια.


Αναφέρει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώνει τις δόσεις εγκαίρως. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η Ελλάδα θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον τόκο για τα καθυστερούμενα χρήματα. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή οφείλει να καταβάλλει επιπλέον τόκο υπερημερίας στο EFSF από την ημέρα λήξης της υποχρέωσης μέχρι την ημέρα πλήρους καταβολής. Ο τόκος υπολογίζεται σε 200 μονάδες βάσης (2%) υψηλότερα από το επιτόκιο Euribor εκείνης της περιόδου.

από την εφημ. Δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου