Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Δίνουν σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για μία νέα Γενική Γραμματεία!

Επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με 829.000 ευρώ ετησίως συνιστώντας τη Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής -

Ποιοι υπουργοί θα «επωφεληθούν» από τη νέα Γραμματεία...Συνιστάται, με Προεδρικό Διάταγμα, Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής σκοπός της οποίας είναι  η υποβοήθηση και υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής το οποίο συγκροτήθηκε με πράξη του υπουργικού συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2015.
Η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών με 829.000 ευρώ ετησίως.Υπενθυμίζεται ότι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (ως πρόεδρος) και οι υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και οι αναπληρωτές υπουργοί Εξωτερικών (αρμόδιος για θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων) και Οικονομικών.

Το συμβούλιο αυτό, σύμφωνα με την εν λόγω πράξη του υπουργικού συμβουλίου, συνέρχεται κάθε 15 μέρες (και εκτάκτως αν κριθεί αναγκαίο) και είναι αρμόδιο για το συντονισμό, τη προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της κυβερνητικής για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και για θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

Ακόμη, στην αρμοδιότητά του υπάγεται η επεξεργασία και η διαμόρφωση των στρατηγικών της Κυβερνήσεως για τη διαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών κατά την συμμετοχή τους στα συλλογικά Ευρωπαϊκά όργανα.

Τώρα, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και η οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Η νέα αυτή γενική γραμματεία θα αποτελείται από τα γραφεία:
1) Συντονισμού οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής,
2) Στρατηγικού σχεδιασμού και
3) Οργάνωσης διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Τα τρία αυτά γραφεία θα υποστηρίζουν το έργο του γενικού γραμματέα της Γενικής Γραμματείας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ο τελευταίος θα είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και εφόσον αναλάβει καθήκοντα κάθε επαγγελματική του δραστηριότητα αναστέλλεται για όσο διάστημα κατέχει τη θέση αυτή.

Η νεοσύστατη γενική γραμματεία έχει σε κάθε ένα από τα τρία αυτά γραφεία της, θέση προϊστάμενου. Οι τρεις αυτές θέσεις των προϊστάμενων θα καλυφθούν είτε με ανάθεση καθηκόντων σε καθηγητή Πανεπιστημίου, με παράλληλη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του ή αποκλειστικά, είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υπόλοιπες 15 προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού και 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, θα καλυφθούν με απόσπαση ή διορισμό.
 
http://www.protothema.gr/politics/article/491437/dinoun-shedon-1-ekat-euro-gia-mia-nea-geniki-grammateia/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου